Huisregels Trekkerslep Hooghalen

Op de evenementen van Trekkerslep Hooghalen worden de volgende huisregels gehanteerd:

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of blijvende gezondheidsklachten.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om te roken in de tent.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben (Hieronder valt ook lachgas)
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
 • Het is verboden om glaswerk mee te nemen het terrein op.
 • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
 • Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.
 • Het betreden van de evenementenlocatie is geheel voor eigen risico.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.
 • Het is verboden om hard te rijden op het terrein, maximaal 5 km/h!
 • Het is verboden vuur te stoken op het terrein
 • Honden zijn niet toegestaan
 • Mochten er situaties voorkomen waarin deze huisregels niet voorzien dan beslist de beveiliging en/of organisatie hierover

Rennerskwartier Trekkerslep Hooghalen

In verband met de veiligheid is het rennerskwartier niet meer toegankelijk voor publiek. We begrijpen natuurlijk dat dubbellucht aanzetten en gewichten overgooien niet prettig is in je eentje, daarom krijgt elke deelnemer twee bandjes om hiermee ‘monteurs’ aan te wijzen. Met dit speciale bandje krijgen deze monteurs ook toegang tot het rennerskwartier (monteurs betalen wel gewoon entree).