REGLEMENT & VOORWAARDEN TREKKERTOUR HOOGHALEN 2018

 

Voor deelname aan de Trekkertour Hooghalen moet men voldoen aan en gaat akkoord met de volgende eisen ( voldoet men niet dan volgt onmiddellijke uitsluiting van deelname):

 • De deelnemende trekker mag NIET voorzien zijn van dubbellucht
 • De deelnemende trekker mag NIET voorzien zijn van grote uitstekende delen
 • De deelnemende trekker MOET aantoonbaar verzekerd zijn
 • De bestuurder van de trekker is aantoonbaar bevoegd om deze te besturen
 • De bestuurder van de deelnemende trekker is verplicht zich aan de gegeven snelheid te houden van de aansturende trekker die voorop rijdt tijdens de tocht
 • De bestuurder van de deelnemende trekker is verplicht om zich te houden aan de aanwijzingen van de verkeersregelaars
 • Gebruik van alcohol VOOR en TIJDENS de Trekkertour is verboden
 • Inhalen tijdens de Trekkertour Hooghalen is ten strengste verboden
 • De deelnemende trekker is technisch volledig in orde om op de openbare weg te mogen rijden
 • De organisatie van Trekkertour Hooghalen is bevoegd om, bij het vermoeden dat bovenstaande niet nageleefd wordt, de deelnemer uit te sluiten van deelname. Betaald deelnamegeld wordt hierbij niet geretourneerd
 • Deelname aan Trekkertour Hooghalen is voor eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele (letsel)schade die VOOR, TIJDENS of NA het evenement wordt opgelopen.
 • Deelnemer is deelnemer aan het verkeer en dient zich daarom ook aan de geldende verkeersregels te houden
 • Het is deelnemer toegestaan MAXIMAAL één persoon mee te nemen op deelnemende trekker, mits deze trekker voorzien is van een dichte cabine
 • Deelnemer verklaart bij inschrijving dat hij aan de eisen van het reglement Trekkertour Hooghalen voldoet en hiermee akkoord gaat

Bij aanvang op de dag van de Trekkertour zal deelnemer een formulier ondertekenen waarbij hij verklaard te voldoen en akkoord te gaan met bovenstaande punten.